# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
694 ต้นขนุน

ชื่อต้นไม้ : ต้นขนุน

เส้นรอบวง : 52 CM.

ความสูง : 4.43 M.