# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
695 ต้นขนุน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นขนุน

เส้นรอบวง : 40 CM.

ความสูง : 11.40 M.