# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
697 ต้นขนุน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นขนุน

เส้นรอบวง : 73 CM.

ความสูง :  7.28 M.