# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
698 ต้นคูณ

ชื่อต้นไม้ : ต้นขนุน

เส้นรอบวง  : 87 CM.

ความสูง :  8.89 M.