# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
59 อินทนิลบก

ชื่อต้นไม้ : อินทนิลบก

เส้นรอบวง :  68 cm.

ความสูง :  6.18 m.