# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
699 ต้นข่อย

ชื่อต้นไม้ : ต้นข่อย

เส้นรอบวง : 146 CM.

ความสูง : 13.59 M.