# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
61 ชงโค

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  62 cm.

ความสูง :  6.52 m.