# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
700 ต้นข่อย

ชื่อต้นไม้ : ต้นข่อย

เส้นรอบวง : 100.43 CM.

ความสูง :  24.12  M.