# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
702 ต้นคูณ

ชื่อต้นไม้ : ต้นคูณ

เส้นรอบวง : 66 CM.

ความสูง :  12.06 M.