# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
63 ชงโค

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  87 cm.

ความสูง :  7.94 m.