# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
64 ชงโค

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  72 cm.

ความสูง :  5.97 m.