# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
66 ชงโค

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  58 cm.

ความสูง :  6.89 m.