# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
74 ชงโค

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  105 cm.

ความสูง :  8.25 m.