# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
75 ชงโค

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  29 cm.

ความสูง :  9.58 m.