# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
76 ชงโค

ชื่อต้นไม้ :  ชงโดค

เส้นรอบวง :  103 cm.

ความสูง :  9.58 m.