# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
709 ต้นจามจุรี

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นแคแสด