# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
78 ชงโค (ตาย)

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค  (ตาย)

เส้นรอบวง :cm.

ความสูง :m.