# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
710 ต้นจิกน้ำ

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นแคแสด