# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
80 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  107 cm.

ความสูง :  108.68 m.