# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
712 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นจามจุรี

เส้นรอบวง : 155 CM.

ความสูง :  31.70 M.