# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
84 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  146 cm.

ความสูง :  62.13 m.