# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
85 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  175 cm.

ความสูง :  40.48 m.