# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
86 ชงโค

 

ชื่อต้นไม้ :  ชงโค

เส้นรอบวง :  117 cm.

ความสูง :  18 m.