# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
719 ต้นตะแบก

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 113 CM.

ความสูง :  12.50 M.