# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
91 เลี่ยน

ชื่อต้นไม้ :  เลี่ยน

เส้นรอบวง :  64 cm.

ความสูง :  46.48 m.