# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
95 จิกน้ำ

 

ชื่อต้นไม้ :  จิกน้ำ

เส้นรอบวง :  85 cm.

ความสูง :  86.68 m.