# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
724 ต้ยตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 28 CM.

ความสูง :  9.51 M.