# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
96 จิกน้ำ

 

ชื่อต้นไม้ :  จิกน้ำ

เส้นรอบวง :  168 cm.

ความสูง :  97.47 m.