# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
99 จิกน้ำ

ชื่อต้นไม้ :  จิกน้ำ

เส้นรอบวง :  39 cm.

ความสูง :  36.12 m.