# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
727 ต้นขนุน

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 34 CM.

ความสูง :  9.11 M.