# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
100 จิกน้ำ

ชื่อต้นไม้ :  จิกน้ำ

เส้นรอบวง :  43 cm.

ความสูง :  37.80 m.