# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
729 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 44 CM.

ความสูง :  8.53 M.