# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
733 ต้นไทร

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นทองกวาว

เส้นรอบวง : 48 CM.

ความสูง :  6.66 M.