# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
106 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  86 cm.

ความสูง :  91.12 m.