# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
734 ต้นไทร

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นทองกวาว

เส้นรอบวง : 43 CM.

ความสูง :  5.89 M.