# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
109 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  98 cm.

ความสูง :  35 m.