# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
110 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  55 cm.

ความสูง :  10.18 m.