# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
111 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  28 cm.

ความสูง :  6.23 m.