# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
113 มะฮอกกานี

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  80 cm.

ความสูง :  12.16 m.