# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
119 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  34 cm.

ความสูง :  5.71 m.