# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
120 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  32 cm.

ความสูง :  6.66 m.