# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
123 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  42  cm.

ความสูง :  7.95 m.