# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
126 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  47 cm.

ความสูง :  6.70 m.