# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
131 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  44 cm.

ความสูง :  8.85 m.