# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
739 ต้นไทร

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นไทร

เส้นรอบวง : 194 CM.

ความสูง : 25.85  M.