# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
133 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  54 cm.

ความสูง :  6.56 m.