# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
744 ต้นนนทรีย์

ชื่อต้นไม้ : ต้นนนทรีย์

เส้นรอบวง : 146 CM.

ความสูง : 30.10  M.