# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
137 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  69 cm.

ความสูง :  7.30 m.