# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
138 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  47 cm.

ความสูง : 7.98 m.