# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
139 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ :  มะฮอกกานี

เส้นรอบวง :  47 cm.

ความสูง :  7.02 m.